Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – co to takiego i dlaczego warto się ubezpieczyć? Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej to forma ubezpieczenia, która pozwala chronić się przed roszczeniami szkodowymi. W przypadku gdy popełni się błąd lub wyrządzi szkodę, to właśnie…