OCHRONA PRAWNA PRACOWNIKA W PRZYPADKU DYSKRYMINACJI PO WYPADKU PRZY PRACY

Wypadki przy pracy są niestety dość częstym zjawiskiem. Zdarza się, że pracownicy doznają w skutek nich poważnych urazów, które wymagają długiej rekonwalescencji. W takiej sytuacji pracownik zazwyczaj otrzymuje wynagrodzenie chorobowe oraz opiekę lekarską. Jednak, oprócz aspektów finansowych i medycznych, bardzo ważne jest również zapewnienie pracownikowi ochrony prawnej w przypadku dyskryminacji.

DEFINICJA DYSKRYMINACJI

Dyskryminacja to negatywna i niesprawiedliwa różnicowanie ludzi na podstawie pewnych cech, takich jak np. płeć, wiek, orientacja seksualna, pochodzenie etniczne czy stan zdrowia. W przypadku wypadku przy pracy, pracownik może stać się ofiarą dyskryminacji, np. przez traktowanie go gorzej przez pracodawcę lub kolegów z pracy ze względu na doznane obrażenia lub niepełnosprawność.

FORMY DYSKRYMINACJI

Dyskryminacja może przybrać różne formy, np.:

1. Mniejsze szanse na awans lub oferty pracy – pracownik po wypadku przy pracy często nie otrzymuje awansu lub nie ma możliwości ubiegania się o ciekawszą pracę.

2. Mobbing – pracownik może doświadczać nękania ze strony przełożonych lub kolegów z pracy, np. poprzez ignorowanie, poniżanie lub wykluczanie z życia zawodowego.

3. Niedostosowanie miejsca pracy do potrzeb pracownika – jeśli pracownik doznał urazu, konieczne może być dopasowanie stanowiska pracy do jego potrzeb, np. instalacja podnośnika dla wózków inwalidzkich lub zatroszczenie się o dostęp do budynków.

JAK MOŻNA BRONIĆ SIĘ PRZED DYSKRYMINACJĄ?

Pracownik ma prawo do ochrony przed dyskryminacją ze względu na swoje zdrowie lub niepełnosprawność. W przypadku, gdy poczuje się dyskryminowany, może podjąć kilka kroków:

1. Zwrócić się do pracodawcy – w pierwszej kolejności pracownik powinien porozmawiać ze swoim przełożonym i wyjaśnić mu swoje obawy. Pracodawca powinien podejść do sytuacji z troską i wykazać zainteresowanie problemem pracownika.

2. Przedstawić skargę – jeśli rozmowa z pracodawcą nie przyniesie efektów, pracownik może zgłosić skargę do organów państwowych, np. do rzecznika praw pracowniczych lub do inspekcji pracy.

3. Wnieść sprawę do sądu – jeśli żadna z powyższych opcji nie przyniesie skutku, pracownik może zdecydować się na skierowanie sprawy na drogę sądową i walczyć o swoje prawa w sądzie.

PODSUMOWANIE

Wypadki przy pracy to nie tylko kwestia finansowa i medyczna, ale także ochrona pracownika przed dyskryminacją. Pracownik ma prawo do ochrony przed negatywnym traktowaniem ze strony pracodawcy lub kolegów z pracy ze względu na swoje zdrowie lub niepełnosprawność. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, należy podjąć odpowiednie kroki, aby przeciwdziałać dyskryminacji.