Odszkodowania w przypadku wypadków na budowie
Jakie prawa przysługują poszkodowanym

Nie da się zaprzeczyć, że praca na budowie niesie ze sobą pewne niebezpieczeństwa i ryzyko wypadków. Niestety, nie każdy pracodawca podchodzi do kwestii bezpieczeństwa swoich pracowników odpowiedzialnie. W przypadku wypadku na budowie, strony poszkodowanej często zastanawiają się, jakie prawa im przysługują i jak dochodzić swoich roszczeń odszkodowawczych.

1. Zgłoszenie wypadku

W przypadku wypadku na budowie, należy jak najszybciej zgłosić zdarzenie do przełożonego lub osoby odpowiedzialnej za BHP. Osoba ta ma obowiązek wypełnić dokumentację dotyczącą wypadku, która będzie niezbędna przy rozpatrywaniu roszczeń odszkodowawczych.

2. Zakres odszkodowania

Poszkodowani w wypadkach budowlanych mają prawo do odszkodowania za szkody osobowe i rzeczowe. Koszty leczenia, rehabilitacji, utracone zarobki, ból i cierpienie oraz uszkodzenia sprzętu to tylko niektóre z kosztów, za które można się starać o odszkodowanie.

3. Dochodzenie roszczeń

Aby skutecznie dochodzić swoich roszczeń odszkodowawczych, warto skorzystać z pomocy prawnika specjalizującego się w sprawach związanych z wypadkami budowlanymi. Prawnik pomoże w zebraniu dokumentacji i udowodnieniu winy pracodawcy, a także oszacuje wysokość oczekiwanego odszkodowania.

4. Terminy przedawnienia

Należy pamiętać, że roszczenia odszkodowawcze w przypadku wypadków na budowie podlegają terminom przedawnienia. Termin przedawnienia wynosi 3 lata od dnia wypadku. Dlatego też, ważne jest jak najszybsze rozpoczęcie działań na rzecz uzyskania odszkodowania.

5. Zakres odpowiedzialności pracodawcy

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za wypadki na budowie, jeśli doszło do nich w wyniku jego zaniedbań lub nieprzestrzegania zasad BHP. Warto pamiętać, że pracodawca jest również odpowiedzialny za szkody wyrządzone przez swoich pracowników w trakcie wykonywania ich pracy.

Ważne jest, aby poszkodowani w wypadkach budowlanych nie rezygnowali z dochodzenia swoich roszczeń odszkodowawczych. Mają prawo do odszkodowania za szkody, jakie ponieśli na skutek wypadku, a pracodawcy powinni odpowiadać za bezpieczeństwo swoich pracowników na budowie.