Odszkodowania za błędy przy udzielaniu pierwszej pomocy

Niestety, w życiu zdarzają się sytuacje, kiedy konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna. W takich sytuacjach każe nam sumienie udzielenie pomocy, jednakże może okazać się, że wykonane przez nas czynności nie przyniosą pożądanego efektu lub nawet pogorszą stan pacjenta. Czy w takiej sytuacji przysługuje nam prawo do odszkodowania?

1. Kto odpowiada za błędy przy pierwszej pomocy?

Najważniejsze jest to, kto odpowiada za błędy przy udzielaniu pierwszej pomocy. Wszystko zależy od okoliczności danego przypadku. Jeśli udzielanie pomocy odbyło się w miejscu pracy, to odpowiedzialność za błędy leży po stronie pracodawcy. W przypadku pomocy udzielanej na ulicy, odpowiedzialność spoczywa na osobie udzielającej pomocy.

2. Kiedy przysługuje odszkodowanie za błędy przy udzielaniu pierwszej pomocy?

Odszkodowanie za popełnione w trakcie udzielania pierwszej pomocy błędy przysługuje w sytuacji, kiedy zaistnieją okoliczności potwierdzające winę osoby udzielającej pomocy. Warto jednak pamiętać, że jeśli osoba ta działała zgodnie z wiedzą i doświadczeniem, nie ponosi pełnej odpowiedzialności.

Przysługuje odszkodowanie w przypadku:

– Braku wykształcenia lub kwalifikacji do udzielania pierwszej pomocy.
– Niedostatecznej wiedzy na temat stanu pacjenta i sposobu postępowania.
– Błędnego oszacowania stanu pacjenta i próby udzielania pomocy w sytuacjach, w których jest ona bezskuteczna lub wręcz szkodliwa dla zdrowia pacjenta.

3. Co należy zrobić, by otrzymać odszkodowanie?

Jeśli dochodzi do błędów przy udzielaniu pierwszej pomocy i chcemy ubiegać się o odszkodowanie, powinniśmy:

– Złożyć pozwolenie odnośnie udzielenia pierwszej pomocy.
– Posiadać dokumenty potwierdzające nasze kwalifikacje w dziedzinie udzielania pierwszej pomocy.
– Zgłosić błąd do policji lub straży pożarnej, jeśli miało to miejsce w ramach obowiązków służbowych.

4. Wysokość odszkodowania

Wysokość odszkodowania za błędy przy udzielaniu pierwszej pomocy zależy od charakteru szkody oraz jej rozmiaru. Oczywiście, w przypadku uszczerbku na zdrowiu pacjenta, wysokość odszkodowania będzie zdecydowanie większa niż w przypadku sytuacji, w której pacjent nie odniósł większego uszczerbku na zdrowiu.

5. Podsumowanie

Nie zawsze udzielanie pierwszej pomocy kończy się pomyślnie i niestety, zdarzają się sytuacje, w których udzielającemu pomocy osobie grozi odpowiedzialność cywilna i karana. Niestety, nie można przewidzieć, w jakich okolicznościach różnego rodzaju błędy mogą zostać popełnione, dlatego warto skorzystać z wiedzy szkoleniowej z zakresu udzielania pierwszej pomocy i regularnie ją uaktualniać.