Wypadki drogowe to nie tylko stres i niebezpieczeństwo, ale także potencjalne problemy finansowe związane z uszkodzeniem mienia czy uszczerbkiem na zdrowiu. Co jednak z pasażerami, którzy ucierpieli w wyniku karambolu, którego przyczyną nie byli? Jakie odszkodowanie przysługuje im za doznane szkody?

Kiedy pasażer jest ofiarą wypadku, to przede wszystkim powinien zwrócić uwagę na swoje zdrowie. Zarówno w przypadku drobnych obrażeń, jak i poważnych urazów, ważne jest, aby skontaktować się z lekarzem i dokładnie przebadać swoje ciało. Warto też zrobić to jak najszybciej, ponieważ w przypadku opóźnienia w zgłoszeniu szkody, ubezpieczyciel może odmówić wypłacenia odszkodowania.

## Prawo do świadczeń

Pasażerowie, którzy ucierpieli w wyniku wypadku drogowego, mają prawo do otrzymania odszkodowania w ramach polisy posiadacza pojazdu, w którym się znajdowali. Mogą oni ubiegać się o świadczenia z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku lub po stronie kierowcy, u którego byli pasażerami. W przypadku braku polisy OC posiadacza pojazdu, odszkodowanie jest wypłacane z Polskiego Funduszu Gwarancyjnego.

Jeśli pasażerowi została przyznana renta lub świadczenie z tytułu choroby zawodowej, to również może ubiegać się o odszkodowanie. W takim przypadku odszkodowanie jest wypłacane z polisy NNW przedsiębiorcy lub z obowiązkowego ubezpieczenia pracowniczego.

## Wysokość odszkodowania

Wysokość odszkodowania uzależniona jest od szkody, jaką poniosła osoba poszkodowana. Pasażerowie, którzy ucierpieli w wyniku wypadku drogowego, mogą otrzymać rekompensatę za straty materialne (np. uszkodzenie ubrania, sprzętu elektronicznego) oraz niematerialne (np. ból, cierpienie emocjonalne, utrata zysków). Warto jednak pamiętać, że w przypadku obrażeń ciała lub śmierci poszkodowanego, wysokość odszkodowania może być znacznie wyższa.

## Co powinien zrobić poszkodowany?

Jeśli zostałeś poszkodowany w wyniku wypadku drogowego, to przede wszystkim zachowaj zimną krew i zwróć uwagę na swoje zdrowie. W miarę możliwości, zgromadź jak najwięcej informacji na temat zdarzenia, takich jak dane kierowcy, numer rejestracyjny pojazdu, miejsce i czas wypadku. Jeśli masz na to siłę, zrób zdjęcia uszkodzonego pojazdu oraz innych elementów wypadku.

Następnie należy skontaktować się z ubezpieczycielem i zgłosić szkodę. Warto przy tym zwrócić uwagę na to, aby dokładnie przedstawić swoje roszczenia, udokumentować straty i zapewnić wszelkie potrzebne dokumenty. Warto także skonsultować się z prawnikiem, który dokładnie wyjaśni Ci, jakie odszkodowanie Ci przysługuje oraz jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać rekompensatę za poniesione szkody.