Wypadki na placach zabaw i parkach: co dzieje się z poszkodowanymi dziećmi?

Wypadki na placach zabaw i parkach to niestety częsty scenariusz, zwłaszcza w okresie letnim, kiedy dzieci spędzają więcej czasu na naświetlonym słońcem placu zabaw. Często zdarza się, że wskutek niewłaściwej konstrukcji sprzętu, błędów ludzkich lub braku odpowiedzialności opiekunów dochodzi do kontuzji i urazów u dzieci, które mogą zaważyć na ich dalszym życiu. W takich sytuacjach należy zwrócić uwagę na kwestie odszkodowań i świadczeń, które przysługują dziecku.

1. Wypadki na placach zabaw i parkach: odpowiedzialność opiekunów

Przede wszystkim warto pamiętać o odpowiedzialności opiekunów. Na dzień dzisiejszy, kalectwo lub śmierć dziecka w wypadku na placu zabaw to nie jest rzadkość. Im szybciej pracownik parku lub miejski urzędnik zareaguje, tym lepiej dla poszkodowanego dziecka. Jeśli uda się zbadać przyczyny wypadku, to na pewno będzie łatwiej i szybciej ustalić odpowiedzialnych za to zdarzenie.

2. Wypadki na placach zabaw i parkach: ubezpieczenie

Dobrym narzędziem pozwalającym na otrzymanie odszkodowania za wypadki na placach zabaw i parkach jest ubezpieczenie. Jak podaje Prawo w Medycynie, najczęściej jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody na rzecz osób trzecich, które chroni przed ryzykiem pokrycia kosztów związanych z zdarzeniami powypadkowymi.

3. Odszkodowania za wypadki na placach zabaw i parkach: jakie świadczenia przysługują dziecku

Zgodnie z ustawą o prawach dziecka, w przypadku wypadków na placach zabaw i parkach, dzieci mają prawo do otrzymania świadczeń, do których zaliczamy:
– odszkodowanie za szkody na osobie
– zadośćuczynienie za krzywdy, które dziecko poniosło w wyniku wypadku
– rentę lub zasiłek specjalny w przypadku trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu
– pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji

Należy zwrócić uwagę, że uzyskanie odszkodowania może zająć sporo czasu i być procesem wymagającym cierpliwości i determinacji.

4. Dlaczego warto korzystać z pomocy adwokata?

Gdy dziecko ucierpiało wskutek wypadku na placu zabaw lub w parku, warto skorzystać z pomocy adwokata. Specjalista ten pomoże rodzicom zająć się formalnościami, poprowadzić sprawę i zająć się wszystkimi kwestiami związanymi z uzyskaniem odszkodowania. To dobry wybór, jeśli nie czujesz się na siłach i masz wątpliwości co do przepisów.

5. Ważne informacje

Po wypadku na placu zabaw lub w parku należy zachować spokój i w pierwszym kroku zadzwonić na numer alarmowy 112. W sytuacji, kiedy jest to możliwe, warto zabezpieczyć miejsce zdarzenia i czekać na służby ratunkowe. Przed wyjściem z dzieckiem z placu zabaw, należy zgłosić wypadnięcie lub kontuzję pracownikowi parku lub administratorowi. Warto także zachować wszelkie dokumenty związane z leczeniem dziecka, w tym wydawane recepty, skierowania czy rachunki.