Prawa i obowiązki uczestników wypadku drogowego: Co warto wiedzieć

Wypadki drogowe niestety zdarzają się niemal codziennie. W takiej sytuacji każda osoba biorąca udział w zdarzeniu powinna znać swoje prawa i obowiązki. Dlatego warto wiedzieć, jakie kroki zrobić w przypadku kolizji lub poważniejszego wypadku drogowego oraz jakie korzyści przysługują poszkodowanym.

1. Co zrobić w sytuacji wypadku?

Po pierwsze, należy jak najszybciej (ale koniecznie przed odejściem z miejsca zdarzenia) powiadomić policję oraz pogotowie. Następnie, warto zabezpieczyć miejsce wypadku, oznaczyć ewentualne przeszkody na drodze oraz nadać sygnał świetlny lub dźwiękowy, aby ostrzec innych kierowców.

2. Jakie dokumenty należy posiadać?

W przypadku kolizji i wypadków drogowych, ważne jest posiadanie ważnej polisy OC lub AC oraz prawa jazdy. Niezwykle istotne są także dane identyfikacyjne innych uczestników wypadku – warto sporządzić notatkę z imienia i nazwiska, numeru telefonu i adresu zamieszkania innych kierowców.

3. Kto ponosi winę za wypadek drogowy?

Warto zaznaczyć, że nie zawsze jedna osoba ponosi winę za wypadek. Często zdarza się, że obie osoby biorące udział w zdarzeniu mają pewną rolę w powstaniu wypadku. Dlatego po ustaleniu okoliczności i przyczyn zdarzenia policja dokona podziału odpowiedzialności.

4. Która strona pokrywa koszty szkód?

W przypadku wypadków drogowych, zwłaszcza podczas szkód majątkowych, często dochodzi do sytuacji roszczeń o odszkodowanie. Warto wiedzieć, że poszkodowani w zdarzeniu mają prawo do odszkodowania za poniesione straty. W przypadku kolizji z OC przysługuje nam zwrot kosztów za naprawę pojazdu, a w przypadku wypadku z OC i AC oprócz kosztów za naprawę, chronione są także pieniądze na leczenie, następstwa wypadku czy też koszty związane z ubezpieczeniem i zabezpieczenie odpowiedniej pomocy medycznej.

5. Co zrobić, gdy ktoś odmawia podania danych?

W sytuacji, gdy kierowca odmawia podania swoich danych, np. numeru telefonu, należy niezwłocznie powiadomić policję i zgłosić zdarzenie. W takiej sytuacji policja będzie miała możliwość ustalenia tożsamości sprawcy i skuteczniejszego postępowania w przypadku koniecznych roszczeń o odszkodowanie.

W sytuacji kolizji lub wypadku ważne jest zachowanie zimnej krwi i przestrzeganie zasad postępowania. Warto pamiętać, że każdy uczestnik wypadku ma swoje prawa i obowiązki, a dobra znajomość prawa pozwoli na zminimalizowanie skutków zdarzenia dla wszystkich zainteresowanych.