Wypadki drogowe to dosyć częsty problem na polskich drogach. Bezpieczeństwo na drodze powinno być absolutnym priorytetem dla każdego kierowcy, jednakże nie zawsze udaje się uniknąć kolizji czy wypadku. Warto wiedzieć, jakie prawa przysługują poszkodowanemu w takiej sytuacji.

I. Decyzja o winie wypadku

W pierwszej kolejności należy ustalić, kto ponosi winę za wypadek. Decyzję o winie podejmuje policja, która dokonuje oględzin miejsca zdarzenia oraz przeprowadza szereg czynności mających na celu ustalenie przyczyn zdarzenia. Na podstawie zebranych materiałów policja wydaje postanowienie w sprawie ustalenia winy. W przypadku wypadku należy odczekać 30 dni przed pobraniem kopii postanowienia.

II. Odszkodowanie i ubezpieczenie

Każdy kierowca jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia OC, które pokrywa szkody wyrządzone przez kierowcę innym osobom lub ich mieniu. W przypadku wypadku mającego miejsce na drodze, poszkodowany ma prawo do odszkodowania z ubezpieczenia sprawcy wypadku. Należy pamiętać, że odszkodowanie może przysługiwać także pasażerom pojazdu, którzy doznali szkody.

Można wnioskować o odszkodowanie w ciągu trzech lat od daty wypadku. Warto wiedzieć, że w przypadku braku ubezpieczenia OC, sprawca wypadku będzie musiał z własnej kieszeni pokryć koszty szkody.

III. Upoważnienie do odbioru dokumentów

Aby otrzymać odszkodowanie, należy złożyć odpowiednie dokumenty do ubezpieczyciela. Poszkodowany może jednak upoważnić inną osobę do odbioru dokumentów, np. adwokata, radcę prawnego czy bliską osobę. W takim wypadku warto pamiętać o wydaniu dokumentu upoważnienia.

IV. Koszty związane z wypadkiem

Poszkodowany w wypadku drogowym ma prawo do zwrotu kosztów związanych z leczeniem, rehabilitacją, naprawą pojazdu czy zastępstwa natychmiastowego. Warto zachować wszystkie rachunki, aby móc potwierdzić poniesione koszty.

V. Konsultacja z adwokatem

W przypadku wypadku warto skonsultować się z adwokatem lub radcą prawnym, którzy pomogą w zrozumieniu całej sytuacji oraz w uzyskaniu należnego odszkodowania. Dobry prawnik będzie w stanie pomóc w złożeniu wniosku, przygotowaniu dokumentów oraz negocjacjach z ubezpieczycielem.

Podsumowując, poszkodowany w wypadku drogowym ma wiele praw, których nie zawsze jest świadomy. Zgodnie z przepisami prawa powinien otrzymać należne odszkodowanie z ubezpieczenia sprawcy wypadku. Ważne jest, aby zebrane dokumenty wraz z kosztami pozostały dokładnie udokumentowane, co pomoże w uzyskaniu należnych świadczeń. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z prawnikiem, który pomoże w zrozumieniu i wykorzystaniu praw poszkodowanego.