Wypadki komunikacyjne są niestety częstym zjawiskiem na polskich drogach. Często wiążą się one z poważnymi szkodami osobowymi i materialnymi. W takich sytuacjach poszkodowani mają prawo do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Jak jednak wygląda procedura tego dochodzenia?

1. Zbieranie dokumentów i zgłoszenie szkody

Po wypadku należy jak najszybciej zgłosić szkodę do swojej ubezpieczalni. Należy również zbierać dokumenty, które potwierdzą przyczyny i skutki wypadku, takie jak: protokół policji, zeznania świadków, opinie lekarzy, rachunki za naprawę pojazdu czy zniszczone przedmioty.

2. Analiza polisy ubezpieczeniowej

Kolejnym krokiem jest dokładna analiza polisy ubezpieczeniowej, by poznać swoje prawa. Należy sprawdzić, jakie ryzyka są objęte ubezpieczeniem, jakie sumy ubezpieczenia zostały wykupione i jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać odszkodowanie.

3. Złożenie wniosku o odszkodowanie

Następnym krokiem jest złożenie odpowiedniego wniosku o odszkodowanie do ubezpieczyciela. Wniosek powinien zawierać m.in.: informacje o poszkodowanym oraz ubezpieczonym, okoliczności wypadku, rodzaj i wartość szkody oraz dokumenty potwierdzające te informacje.

4. Rozpatrzenie wniosku

Ubezpieczyciel ma miesiąc na postawienie decyzji w sprawie złożonego wniosku o odszkodowanie. W przypadku braku decyzji w terminie, uważa się, że wniosek został uwzględniony. Jeśli decyzja jest negatywna lub poszkodowany nie zgadza się z uzyskaną kwotą, może on odwołać się do sądu.

5. Dochodzenie odszkodowania przed sądem

W przypadku skierowania sprawy do sądu, poszkodowany powinien mieć zabezpieczone wszystkie niezbędne dowody oraz przygotować się na proces sądowy. Sąd rozpatruje sprawę, a następnie orzeka o tym, czy poszkodowany ma prawo do odszkodowania oraz w jakiej wysokości.

Ważne jest, by pamiętać o swoich prawach i dochodzić odszkodowania w przypadku wypadku komunikacyjnego. Procedura dochodzenia odszkodowania jest skomplikowana, ale dzięki powyższym wskazówkom na pewno będzie łatwiejsza i bardziej zrozumiała.