Wypadki na budowie to codzienność, którą trzeba niestety akceptować. Jednak ważne jest, aby każdy pracownik wiedział, jak postępować w przypadku wypadku i jakie są procedury jego zgłaszania. Dlatego przedstawiamy kilka istotnych informacji na temat tego, jak zgodnie z prawem zgłaszać wypadki na budowie.

Procedura zgłaszania wypadków na budowie

Bezpieczeństwo w pracy to sprawa priorytetowa i każdy pracownik jest zobowiązany do przestrzegania zasad BHP. Niemniej jednak, pomimo wszelkich środków ostrożności, na budowie może dojść do wypadku. W takiej sytuacji na pierwszy plan wyjdzie procedura jego zgłoszenia.

1. Zawiadomienie kierownika budowy

Pracownik, który jest świadkiem lub doznał obrażeń w wyniku wypadku, powinien niezwłocznie zawiadomić kierownika budowy. Spowodowany przez niego wypadek powinien zostać dokładnie opisany oraz powinien zostać podany numer telefonu do świadka lub osoby, która wezwała pomoc.

2. Wezwanie pomocy

Kierownik budowy odpowiada za natychmiastowe wezwanie pomocy. W przypadku poważnych obrażeń, należy wezwać pogotowie ratunkowe. W przypadku wypadku, do którego nie doszło z winy pracowników, przyczynę wypadku należy zgłosić do odpowiednich urzędów. Należy mieć na względzie, że zgłoszenie powinno zostać złożone do organu nadzoru budowlanego w ciągu trzech dni roboczych od dnia wypadku.

3. Dokumentacja wypadku

Zaraz po zawiadomieniu o wypadku kierownik budowy ma obowiązek sporządzić odpowiednią dokumentację. Powinna ona zawierać opis okoliczności wypadku, ustalenia co do tego, kto był jego sprawcą oraz podejmowane czynności i pomoc medyczną. Ważne jest, aby dokumentacja wypadku była prowadzona właściwie i rzetelnie.

4. Zgłoszenie do ubezpieczyciela

W przypadku wypadku, pracownik winny jest skontaktować z ubezpieczycielem, którego firma budowlana jest ubezpieczona. Ubezpieczyciel powinien zweryfikować dane dotyczące wypadku, a następnie wypłacić odszkodowanie. Warto jednak pamiętać, że odszkodowanie nie może być zbyt niskie, ponieważ pracownikowi przysługuje odszkodowanie adekwatne do wypadku.

5. Postępowanie sądowe

Jeśli pobierane odszkodowanie jest zbyt niskie, pracownik ma prawo iść na drogę sądową. W tym przypadku warto zapoznać się z pełną dokumentacją wypadku oraz skonsultować sprawę z prawnikiem specjalizującym się w sprawach z zakresu prawa pracy.

Podsumowanie

Wypadki na budowie to niestety powszechne zjawisko, które jednak można zminimalizować. Ważne jest, aby każdy pracownik wiedział, jak postępować w przypadku wypadku i jakie są procedury jego zgłaszania. Przestrzeganie zasad BHP to podstawowy obowiązek każdego pracownika, a poważne wypadki powinny być niezwłocznie zgłaszane i dokumentowane.