Ubezpieczyciel w procesie likwidacji szkody: co powinien zrobić?

Ubezpieczenie to zabezpieczenie na wypadek nieszczęśliwych wypadków, awarii czy chorób, które mogą zniszczyć posiadany przez nas majątek. W momencie, gdy dochodzi do szkody, to od ubezpieczyciela zależy, jak szybko i w jaki sposób zostanie ona naprawiona. W niniejszym artykule omówimy, jakie są rolą ubezpieczyciela w procesie likwidacji szkody oraz jakie mają one obowiązki i odpowiedzialność.

Zawarcie umowy ubezpieczenia

Każda umowa ubezpieczenia jest inna i regulowana przez przepisy prawa. Jest to dokument, który ujmuje wszelkie potrzeby posiadacza wobec nieszczęśliwych wypadków, awarii czy chorób. W przypadku szkody ubezpieczyciel ma obowiązek uregulować ją zgodnie z postanowieniami umowy ubezpieczenia.

Prowadzenie procesu likwidacji szkody

W przypadku szkody ubezpieczyciel ma obowiązek działać w sposób profesjonalny i zgodny z polityką firmy. Powinien niezwłocznie podjąć działania prowadzące do rozwiązania sprawy, w tym skontaktować się z poszkodowanym i udzielić mu pomocy w ustaleniu wartości szkody. Ubezpieczyciel ma również obowiązek potwierdzić, czy szkoda jest objęta umową ubezpieczenia.

Koszty likwidacji szkody

W przypadku szkody ubezpieczyciel ma obowiązek pokryć koszty likwidacji szkody. Koszty te obejmują zarówno koszty związane z naprawą szkody, jak i koszty związane z obsługą sprawy przez firmę ubezpieczeniową (np. koszt ekspertyz, raportów).

Negocjacje z poszkodowanymi

W przypadku szkody ubezpieczyciel ma również obowiązek negocjować wszelkie sprawy z poszkodowanymi w sposób profesjonalny i rzetelny. Powinien stanąć po stronie poszkodowanego i działać w jego interesie. Jeśli jednak poszkodowany nie jest zadowolony z propozycji ubezpieczyciela, to ma prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie.

Podsumowanie

Ubezpieczyciel w procesie likwidacji szkody ma bardzo ważną rolę do odegrania. Ma on obowiązek działać w sposób profesjonalny i rzetelny, a także pokryć koszty likwidacji szkody. W przypadku negocjacji z poszkodowanymi, ma obowiązek prowadzenia ich w sposób prawidłowy i zgodny z polityką firmy. Warto pamiętać, że każda umowa ubezpieczenia regulowana jest przez przepisy prawa, co oznacza, że w przypadku sporu poszkodowany może dochodzić swoich roszczeń w sądzie.