Nie można przewidzieć, kiedy i jakie szkody mogą spotkać nasze nieruchomości. Dlatego właściciele domów, mieszkań, czy gruntów powinni zastanowić się nad ubezpieczeniem majątkowym. W dzisiejszych czasach, kiedy liczba zdarzeń losowych wciąż rośnie, to właśnie ubezpieczenie może być najlepszą ochroną naszego majątku. Jakie ryzyka można objąć polisą?

1. Zabezpieczenie przed zdarzeniami losowymi
Polisa ubezpieczeniowa dla mieszkańców nieruchomości powinna obejmować zabezpieczenie przed zdarzeniami losowymi takimi jak: pożary, zalania, kradzieże, huragany itp. Jednakże, w zależności od warunków polisy, możemy objąć ją także innymi ryzykami. Przed podpisaniem umowy należy dokładnie przeanalizować, które zdarzenia nasłuchują na nasze nieruchomości i jakie okoliczności będzie obejmowała polisa.

2. Zabezpieczenie mienia
Ubezpieczenie majątkowe dla właściciela nieruchomości może objąć wiele elementów, takich jak: budynki, wnętrza, meble, urządzenia i wiele innych. Bardzo ważne jest, aby dokładnie określić, co będzie obejmowała polisa. Warto zaznaczyć, że im więcej przedmiotów objętych ubezpieczeniem, tym wyższa jest kwota miesięcznej składki ubezpieczeniowej.

3. Ochrona od odpowiedzialności cywilnej
Ubezpieczenie majątkowe dla właściciela nieruchomości może obejmować także ochronę od odpowiedzialności cywilnej. W przypadku, gdy dojdzie do szkody u innych osób, która jest związana z nieruchomością lub przyległymi do niej obszarami, właściciel może posłużyć się bezpiecznym ubezpieczeniem.

4. Ochrona domu przed złem na świecie
Właściciele nieruchomości mają pełne prawo do objęcia swoich nieruchomości ubezpieczeniem od różnych katastrof. Może to obejmować wiele różnych typów ataków, jak terrorystyczne ataki, zamieszki lub przestępstwa.

5. Zabezpieczenie w podróży
Nieruchomością może być również obcylokowane mieszkanie wakacyjne lub inwestycyjne. W takim przypadku może to być dobry wybór, aby obejmować ubezpieczenie „All Risks”, zabezpieczenie przeciwko zdarzeniom losowymi oraz uszkodzeniom fizycznym przy transporcie z jednego miejsca na drugie.

Podsumowując, ubezpieczenie majątkowe dla właściciela nieruchomości może obejmować wiele różnych rodzajów zabezpieczeń. Dlatego właściciel powinien dobrze przemyśleć, jakie ryzyka chce objąć polisą, w jakie przedmioty się ubezpieczyć, a przede wszystkim co jest dla niego ważne i cenione.