Masz problem z dłużnikami i chcesz jak najszybciej odzyskać pieniądze bez kierowania sprawy na drogę sądową? Nie wiesz jak profesjonalnie powiadomić spóźnionego kontrahenta o nieuregulowanym zobowiązaniu? Dokumentem, który rozpoczyna proces windykacji długów, jest wezwanie do zapłaty. Dowiedz się, jaką pełni funkcję i czemu jest tak pomocne w odzyskaniu pieniędzy.

Czym jest wezwanie do zapłaty?

Po upływie terminu płatności wierzyciel może poinformować kontrahenta o długu. Wezwanie do zapłaty jest oficjalnym pismem, w którym zawiera się przypomnienie o obowiązku uregulowania zobowiązania. Otrzymanego listu nie należy lekceważyć lub odkładać na później, ponieważ można narazić się na problemy z prawem. Wezwanie do zapłaty jest więc szybkim sposobem na bezkonfliktowe rozwiązanie sprawy.

Wysłanie tego dokumentu jest zazwyczaj elementem windykacji polubownej. Stanowi ostrzeżenie przed podjęciem poważniejszych działań przeciwko dłużnikowi. List może zostać wysłany zarówno przez osobę prywatną, jak i profesjonalną firmę windykacyjną taką jak Hadyński Inkaso. Wezwanie dostarczone przez specjalistów może jeszcze bardziej zmotywować dłużnika do uregulowania należności.

Co powinno zawierać wezwanie do zapłaty?

Przepisy prawa nie regulują jasno informacji, które muszą zostać zawarte w wezwaniu do zapłaty. Można jednak bez problemu znaleźć wiele poradników, które podpowiadają, co powinno znaleźć się w tym dokumencie. Najważniejsze jest oczywiście jasne przedstawienie żądań dokonania spłaty należności. Koniecznie trzeba określić wartość długu i ostateczny termin uregulowania zaległości. Można też wspomnieć o możliwych konsekwencjach. Oprócz tego oficjalne wezwanie do zapłaty powinno zawierać:

  • datę i miejsce sporządzenia listu,
  • personalia wierzyciela oraz dłużnika,
  • dowody takie jak faktury lub umowy,
  • określenie formy płatności,
  • własnoręczny podpis nadawcy.

Kiedy wysyła się wezwanie do zapłaty?

Nawet jeden dzień opóźnienia w płatnościach sprawia, że kontrahent staje się dłużnikiem. W postępowaniu windykacyjnym duże znaczenie ma czas, dlatego im szybciej wysłane zostanie wezwanie do zapłaty, tym szansa na odzyskanie pieniędzy będzie większa. Natychmiastowe działanie zapewnia też, że dług nie ulegnie przedawnieniu. Odpowiednio sporządzone pismo sprawia więc, że windykacja polubowna jest skuteczniejsza.

Podejmując decyzję o wysłaniu wezwania do zapłaty, warto pomyśleć o potwierdzeniu odbioru. Najlepiej dokument nadać listem poleconym. Taki dowód będzie niezwykle pomocny w przypadku dochodzenia należności w postępowaniu nakazowym. Windykacja sądowa bez odpowiednich dokumentów może być bardzo czasochłonna. Wezwanie jest też konieczne przy wpisywaniu dłużnika na listę Biura Informacji Gospodarczej.

Dlaczego wysyła się wezwania do zapłaty?

Wysłanie wezwania do zapłaty nie jest obowiązkowe, ale może mieć ogromne znaczenie już na etapie polubownych prób odzyskania pieniędzy. Pismo stanowi dowód i motywuje dłużnika do spłaty należności. Dokument staje się jednak obligatoryjny, kiedy rozpoczyna się postępowanie gospodarcze. Ma też duże znaczenie, kiedy nie został określony dokładny termin uregulowania należności. Wtedy list nakłada obowiązek spłaty roszczenia na wezwanie wierzyciela.