Wypadki na budowie – jakie są najczęstsze przyczyny?

Praca na budowie jest jednym z najbardziej niebezpiecznych zawodów. Wypadki i urazy są na porządku dziennym, a ich przyczyny są bardzo zróżnicowane. Najczęściej dochodzi do nich z powodu wykonywanych prac przy wysokościach, załamywania się rusztowań, nieodpowiedniego zachowania w miejscach pracy oraz niewłaściwego oznakowania terenu.

Jakie świadczenia można otrzymać z ubezpieczenia społecznego?

Jeśli pracownik ulegnie wypadkowi na budowie i zostanie do niego dopisany przez lekarza pierwszego kontaktu, może skorzystać z wielu świadczeń z ubezpieczenia społecznego. W zależności od stopnia i rodzaju obrażeń, osoba ta może otrzymać m.in. zasiłek chorobowy, zasiłek rehabilitacyjny, świadczenie pieniężne z tytułu inwalidztwa lub rentę.

Co zrobić, aby otrzymać świadczenia z ubezpieczenia społecznego?

Zanim zaczniesz ubiegać się o świadczenia, musisz zgłosić wypadki pracodawcy, który powiadomi odpowiednią instytucję ubezpieczeniową. Następnie powinieneś zgłosić się do lekarza i uzyskać odpowiednie orzeczenia oraz skierowania na rehabilitację lub dalsze leczenie. Rejestrując się na taki cel, należy podać numer ubezpieczenia oraz dane pracodawcy. Na podstawie tych informacji pracownik może ubiegać się o różnego rodzaju świadczenia.

Kiedy odszkodowanie nie przysługuje?

Istnieją jednak sytuacje, w których pracownik nie ma prawa do otrzymania świadczeń. Dotyczy to np. sytuacji, w której pracownik sam doprowadził do wypadku, działał w oparciu o nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa lub był pod wpływem alkoholu lub narkotyków. W tym wypadku ubezpieczyciel może odmówić udzielenia wsparcia finansowego.

Jakie są najważniejsze kroki po wypadku na budowie?

Pracownik, który ulegnie wypadkowi, powinien jak najszybciej zwrócić się do lekarza oraz powiadomić pracodawcę o zdarzeniu. Należy zgłosić to również do odpowiedniego organu ubezpieczeniowego. W przypadku trudności z procesem uzyskiwania świadczeń, można skorzystać z pomocy prawnika lub doradcy zawodowego. Należy jednak pamiętać, że najlepszą formą ochrony jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i unikanie sytuacji zwiększających ryzyko wystąpienia wypadku.