Wypadki na budowie a trwałe uszczerbki na zdrowiu: Wysokość odszkodowania

Zdarzenia losowe i wypadki na budowie są niestety częstą przyczyną obrażeń ciała i chorób zawodowych. Niestety, konsekwencje takich wypadków często są bardzo poważne i trwałe, prowadząc do trwałego uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego. W takich sytuacjach pracownikowi przysługuje prawo do uzyskania odszkodowania, które pokryje koszty leczenia i zapewni zabezpieczenie finansowe na przyszłość. Jednak wysokość odszkodowania w przypadku trwałych uszczerbków na zdrowiu może być różna i zależeć od wielu czynników.

1. Trwałe uszczerbki na zdrowiu – co to oznacza?

Trwały uszczerbek na zdrowiu oznacza utratę zdolności do wykonywania pełnego zakresu pracy, a nawet prowadzenia normalnego trybu życia. Może to być np. utrata kończyny, uszkodzenie narządu wewnętrznego, choroba zawodowa etc.

2. Jak oblicza się wysokość odszkodowania?

Wysokość odszkodowania jest uzależniona od wielu czynników, jak np. stopień niezdolności do pracy, wynikającej z uszkodzenia lub choroby zawodowej. Wartość odszkodowania może być różna w zależności od wieku poszkodowanego, dostosowując się do wpływu uszkodzenia na dalsze życie osoby. Odszkodowanie wyznaczane jest przez biegłych i weryfikowane przez rzeczoznawców.

3. Jakie koszty uwzględniane są przy wyliczaniu wysokości odszkodowania?

Wysokość odszkodowania ma pokryć wszystkie koszty, jakie będą związane z leczeniem, rehabilitacją, zakupem sprzętu medycznego oraz zabezpieczeniem na przyszłość – zmianą zawodu lub wykształcenia.

– Koszty leczenia i rehabilitacji (wydatki ponoszone na wyjazdy na rehabilitację, konsultacje lekarskie, badania, leki, zabiegi rehabilitacyjne, sprzęt medyczny, itp.).
– Koszty przyszłej utraty zarobków – w przypadku uszkodzenia narządu ciała lub pyschicznego, które uniemożliwia wykonywanie dotychczasowego zawodu lub ogranicza możliwości wynagrodzenia za wykonaną pracę.
– Koszty zmiany sposobu życia – np. przystosowanie mieszkania, zakup specjalistycznego sprzętu.

4. Wysokość odszkodowania a zakres odpowiedzialności pracodawcy

Wysokość odszkodowania jest uzależniona przede wszystkim od zakresu odpowiedzialności pracodawcy. Jeśli pracodawca nie zabezpieczył odpowiedniej ochrony dla swoich pracowników, podczas pracy na budowie, to ponosi odpowiedzialność za wypadek i musi pokryć koszty leczenia oraz odszkodowania.

5. Wniosek

Wypadki na budowie, choć niestety nieuniknione, powinny być bezwzględnie eliminowane. Niemniej jednak, gdy już do nich dojdzie, pracownik powinien się upewnić, ze ma pełne zabezpieczenie prawnoprzyrodzeniowe i po otrzymaniu wysokiego odszkodowania powinien podjąć decyzję na przyszłość.