Wypadki na terenie publicznym a świadczenia z ubezpieczenia OC sprawcy

Bezpieczeństwo na drodze oraz w przestrzeni publicznej jest niezwykle ważne dla każdego z nas. Niestety, nawet najbardziej ostrożni z nas mogą być ofiarą wypadku drogowego lub wypadku na terenie publicznym. Co wtedy? Kto będzie ponosił koszty związane z leczeniem i rehabilitacją? Czy ubezpieczenie OC sprawcy wypadku pomoże ofiarze?

1. Co to jest ubezpieczenie OC?
Ubezpieczenie OC, czyli obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, to rodzaj ubezpieczenia, które chroni właściciela pojazdu przed kosztami wynikającymi z oddziaływania pojazdu na osoby trzecie lub ich mienie. Oznacza to, że w przypadku wypadku drogowego lub wypadku na terenie publicznym, w którym sprawca wypadku jest właścicielem pojazdu, ubezpieczenie OC powinno pokryć koszty wystąpienia szkód na osobach trzecich.

2. Na jakie świadczenia może liczyć ofiara wypadku?
W przypadku, gdy zostaniesz poszkodowany w wypadku na terenie publicznym, możesz ubiegać się o odszkodowanie z ubezpieczenia OC sprawcy. W ramach tego ubezpieczenia, ofiara wypadku może otrzymać m.in.:

– Pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji oraz hospitalizacji,
– Wypłatę zasiłku w przypadku czasowego lub stałego uszczerbku na zdrowiu,
– Pokrycie kosztów transportu medycznego,
– Wypłatę zasiłku pogrzebowego w przypadku śmierci ofiary.

3. Co zrobić w przypadku wypadku na terenie publicznym?
Jeśli zostałeś poszkodowany w wypadku na terenie publicznym, to musisz w pierwszej kolejności zadbać o swoje bezpieczeństwo i wezwać pomoc. Następnie konieczne jest zgłoszenie wypadku Policji oraz uzyskanie informacji o ubezpieczeniu OC sprawcy wypadku. W przypadku braku takich informacji, można skorzystać z centralnego rejestru ubezpieczonych.

4. Jak dochodzić swoich praw?
Jeśli chcesz ubiegać się o odszkodowanie z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku, powinno się zwrócić w pierwszej kolejności do firm ubezpieczeniowych, które oferują takie ubezpieczenie. Często jednak, ofiary wypadków drogowych, nie posiadają odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia w prowadzeniu takich postępowań. W takim przypadku pomocni mogą okazać się prawnicy lub firmy specjalizujące się w dochodzeniu roszczeń z tytułu wypadków.

5. Podsumowanie
Wypadki na terenie publicznym zdarzają się niestety często. Dlatego tak ważne jest, aby każdy właściciel pojazdu posiadał ubezpieczenie OC, dzięki któremu poszkodowany w wypadku na terenie publicznym będzie miał szanse na pokrycie kosztów związanych z leczeniem, rehabilitacją i innymi świadczeniami. W przypadku wypadku, konieczne jest natychmiastowe wezwanie pomocy oraz zgłoszenie wypadku Policji. W celu dochodzenia swoich praw, pomocni mogą się okazać prawnicy lub firmy specjalizujące się w prowadzeniu takich postępowań.