Wypadki przy pracy – jakie są konsekwencje?

Wypadki przy pracy są nieuniknionym ryzykiem, z jakim pracownicy spotykają się każdego dnia. Niestety, co jakiś czas zdarzają się wypadki o szczególnie tragicznych skutkach, które prowadzą do trwałych uszczerbków na zdrowiu lub wręcz do śmierci pracownika. W takiej sytuacji, nie tylko pracownik, ale również jego rodzina borykają się z trudnymi problemami natury finansowej i emocjonalnej. Często jedynym wyjściem jest ubieganie się o odszkodowanie, które w pewnym stopniu zrekompensuje poniesione straty.

Kto odpowiada za wypadek?

W każdej sytuacji wypadku przy pracy istnieje ryzyko poniesienia trwałych uszczerbków na zdrowiu lub śmierci. W przypadku tak poważnych skutków pracodawca odpowiedzialny jest za pokrycie wypłaty odszkodowania. Można również ubiegać się o zaliczkę na poczet dalszych działań prawnych, bądź w przypadku poważnych obrażeń, o wieczystą rentę. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że proces uzyskania odszkodowania może długo trwać, a sam wynik może zależeć od wielu czynników.

Trwały uszczerbek na zdrowiu – od czego zależy wysokość odszkodowania?

Trwały uszczerbek na zdrowiu, który powstał w wyniku wypadku przy pracy ma ogromny wpływ na dalsze życie poszkodowanego i jego rodziny. W takiej sytuacji wysokość odszkodowania może być znaczna. Decydujący wpływ na jego wysokość ma w pierwszej kolejności stopień uszkodzenia, w jakim znajduje się poszkodowany. Dalsze czynniki to między innymi wiek poszkodowanego, jego dotychczasowa kariera zawodowa, stopień niepełnosprawności czy wysokość wynagrodzenia przed wypadkiem.

Czy można zwiększyć wysokość odszkodowania?

W przypadku uzyskania odszkodowania warto przed zatwierdzeniem jego wysokości skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w tego typu sprawach. Często okazuje się, że po dogłębnej analizie sprawy możliwe jest zwiększenie otrzymanej kwoty. To może dotyczyć między innymi zbyt niskiej wartości zaliczki, braku wzięcia pod uwagę całości poniesionych kosztów (np. rehabilitacji, dalszego leczenia), dodatkowej szkody moralnej czy narażenia poszkodowanego na utratę dotychczasowego zajęcia.

Podsumowanie

Wypadki przy pracy i ich skutki to nie tylko przypadłość indywidualnych pracowników, ale problem, który dotyka całe społeczeństwo. Trudna sytuacja poszkodowanych i ich rodzin powoduje, że wysokość odszkodowania, które otrzymają ma ogromne znaczenie. Warto jednak pamiętać, że proces uzyskania odszkodowania to kilkumiesięczna walka, w której każdy krok musi być dogłębnie przemyślany i oparty na szczegółowej dokumentacji.