Coraz częściej słyszymy o wypadkach medycznych, które nierzadko kończą się tragicznie. Często pojawiają się pytania, kto ponosi odpowiedzialność za błędy lekarza i jakie prawa ma poszkodowany pacjent. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na ten temat.

Odpowiedzialność lekarza za wypadki medyczne

Lekarz, jako specjalista prowadzący leczenie, ponosi odpowiedzialność za wypadki medyczne, które mają miejsce w trakcie wykonywania swojego zawodu. Oznacza to, że jeśli pacjent poniósł szkodę z powodu błędu medycznego – np. nieprawidłowo wykonanej operacji – lekarz odpowiada za szkodę, którą wyrządził.

Szczególną odpowiedzialność ponoszą lekarze specjaliści, którzy podpisują kontrakt z pacjentem i to oni są odpowiedzialni za całe leczenie i wynikające z niego skutki.

Prawa pacjenta

Pacjent, który doznał szkody w trakcie leczenia, ma prawo do zadośćuczynienia. W takiej sytuacji najlepiej skontaktować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach medycznych, który pomoże w złożeniu pozwu przeciwko lekarzowi.

Dalsza opieka medyczna oraz leczenie powypadkowe powinno zostać zapewnione przez ośrodek medyczny, którego pacjent jest pod opieką. Pacjent ma prawo do szerszego badania sytuacji, w której doszło do wypadku medycznego. Ma też prawo do wynagrodzenia za zaszkodzenie swojego zdrowia.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Przed podjęciem działań prawnych w przypadku wypadku medycznego należy posiadać kompletną dokumentację medyczną, która zawiera historię choroby, wyniki badań, protokoły operacyjne oraz wykazy leków i przyjmowanych zasad.

W przypadku braku części dokumentacji, pacjent ma prawo zwrócić się do ośrodka medycznego o jej uzupełnienie. Warto też skonsultować się ze specjalistycznym prawnikiem, który pomoże w rozwiązaniu problemu.

Wszystko zależy od okoliczności

Wypadki medyczne są bardzo różnorodne i każdy przypadek jest inny. Odpowiedzialność lekarza zależy od okoliczności, w których doszło do wypadku. Dlatego też warto posłużyć się pomocą specjalisty, który pomoże w złożeniu sprawy i rozeznaniu się w sytuacji.

Podsumowanie

Wypadki medyczne to sytuacje wyjątkowo trudne dla pacjentów, lecz także dla lekarzy. Każda ze stron ma swoje prawa i obowiązki, które należy uszanować. Dlatego bardzo ważne jest, aby w takiej sytuacji skontaktować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach medycznych, który udzieli odpowiednich rad i wsparcia, aby w następstwie doznanej szkody uzyskać zadośćuczynienie.