Choć ceny produktów oraz ich jakość ciągle wzrastają, konsumenci niestety zmuszeni są do zmagania się z wadliwymi towarami. Na szczęście, polskie prawo przewiduje możliwość zwrotu wadliwego produktu, co stanowi niekosztowne rozwiązanie problemu. W tym artykule omówimy zasady…