Choć ceny produktów oraz ich jakość ciągle wzrastają, konsumenci niestety zmuszeni są do zmagania się z wadliwymi towarami. Na szczęście, polskie prawo przewiduje możliwość zwrotu wadliwego produktu, co stanowi niekosztowne rozwiązanie problemu. W tym artykule omówimy zasady i ograniczenia, jakie towarzyszą temu prawu.

1. Co to jest produkt wadliwy?
Zgodnie z art. 556 Kodeksu cywilnego, produkt wadliwy to taki, który nie zapewnia bezpieczeństwa lub nie ma właściwości, jakie powinien mieć z uwagi na umowę lub okoliczności. Warto zauważyć, że nie jest to to samo, co produkt niespełniający oczekiwań. W przypadku tego drugiego, nie mamy prawa do zwrotu.

2. Zasady zwrotu produktu wadliwego
Jeżeli nasz produkt jest wadliwy, mamy prawo reklamować go u sprzedawcy, u którego go kupiliśmy. W tym celu należy dostarczyć towar wraz z dowodem zakupu. Sprzedawca ma 14 dni na odpowiedź i naprawienie bądź wymianę towaru na nowy.

3. Ograniczenia zwrotu towaru
Niestety, nie każdy produkt podlega zwrotowi. Przykładowo, nie ma prawa do zwrotu produktów jednorazowych (np. wkładek higienicznych), produktów wykorzystywanych w lub do celów zawodowych (np. narzędzi), produktów wyprodukowanych na specjalne zamówienie (np. drzwi na indywidualne wymiary) oraz produktów, których wady były widoczne w momencie zakupu.

4. Reklamacja a gwarancja
Często mylimy pojęcia reklamacji i gwarancji, czego skutkiem może być brak zadośćuczynienia ze strony sprzedawcy. Reklamacja dotyczy produktów wadliwych, u których wada nie wystąpiła z naszej winy, a gwarancja dotyczy produktów, przy których producent udziela gwarancji na określony czas.

5. Kto odpowiada za wady produktu?
W przypadku produktów wadliwych, odpowiedzialność ponosi sprzedawca, który możemy poinformować o usterce w ciągu 2 lat od daty wydania towaru. W przypadku uszkodzenia produktu z naszej winy (np. mechaniczem uszkodzeniem), nasza odpowiedzialność jako konsumentów wzrasta.

Podsumowując, importatne jest, aby znać swoje prawa jako konsumenta i nie bać się korzystać z przysługujących nam gwarancji oraz reklamacji. Pamiętajmy, że sprzedawcy nie mogą naruszać naszych praw i jesteśmy w stanie otrzymać zwrot wadliwego produktu, pod warunkiem, że spełnia on określone wymagania.