Odigraliśmy w życiu sytuacje, kiedy to staliśmy się ofiarą wypadku drogowego z winy innego kierowcy. Ale co w przypadku, gdy przyczyną wypadku jest nietrzeźwość sprawcy? W takiej sytuacji ofiarom przysługują specjalne odszkodowania, które zwalniają ich z kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją.

1. Wina kierowcy
Wypadki drogowe z wyniku nietrzeźwości są jednymi z najtragiczniejszych. Kierowcy, którzy prowadzą samochód pod wpływem alkoholu, narażają nie tylko siebie, ale również innych uczestników ruchu drogowego. Takie postępowanie jest nieodpowiedzialne i nie do przyjęcia. Kierowcy ponoszą odpowiedzialność za swoje czyny, a ofiary wypadków powodowanych przez nich mają prawo do odszkodowania.

2. Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny
W Polsce odszkodowania za wypadki komunikacyjne regulują przepisy ustawy o obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Każdy właściciel samochodu musi posiadać takie ubezpieczenie, które chroni zarówno jego, jak i osoby trzecie w przypadku wypadku drogowego. W przypadku, gdy sprawcą wypadku jest nietrzeźwy kierowca, to towarzystwo ubezpieczeniowe pokrywa koszty odszkodowania.

3. Wysokość odszkodowania
Wysokość odszkodowania zależy od wielu czynników, takich jak stopień uszczerbku na zdrowiu, koszty leczenia i rehabilitacji, a także straty majątkowe. Kwota odszkodowania w takim przypadku może wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

4. Składanie wniosku o odszkodowanie
Aby uzyskać odszkodowanie, ofiara wypadku lub jej bliscy muszą złożyć w firmie ubezpieczeniowej, u której sprawca wypadku ma ubezpieczenie, pisemny wniosek o odszkodowanie. Wnioskodawcy powinni dołączyć wszelkie dokumenty potwierdzające wypadki, leczenie oraz szkody poniesione w wyniku wypadku.

5. Pomoc rzecznika ubezpieczonych
Jeśli ofiara wypadku otrzyma odmowę wypłaty odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej, to może skorzystać z pomocy rzecznika ubezpieczonych. Rzecznik pomoże przeanalizować dokumenty i wypełnić wniosek o odszkodowanie.

Pamiętajmy, że kierowca powinien zawsze prowadzić samochód trzeźwy. Nietrzeźwe prowadzenie pojazdu to ogromne zagrożenie dla nas, ale również dla innych uczestników ruchu drogowego. Przykładamy duże znaczenie do zasad bezpieczeństwa na drodze!