W przypadku wystąpienia szkody w ubezpieczeniu majątkowym, niezbędne jest szybkie i właściwe zgłoszenie jej do ubezpieczyciela. Dzięki temu unikniemy nieprzyjemności związanych ze zwłokami w uzyskaniu odszkodowania oraz niepotrzebnych wydatków. Poniżej przedstawiamy kilka ważnych kroków związanych z procedurą zgłaszania szkody.

1. Zgłoś szkodę jak najszybciej

Każdego klienta ubezpieczeniowego obowiązuje zapis o jak najszybszym zgłaszaniu szkody. Zazwyczaj maksymalny okres, w którym powinna zostać zgłoszona szkoda, to 7 dni roboczych od dnia zauważenia uszkodzenia. Zaleca się jednak, aby dokonać zgłoszenia niezwłocznie po zaistnieniu sytuacji.

2. Przygotuj kompletną dokumentację

Przy zgłaszaniu szkody należy przygotować kompletną dokumentację, która umożliwi ubezpieczycielowi dokładne rozpatrzenie sprawy. W skład dokumentacji powinny wchodzić:
– opis zdarzenia,
– zdjęcia szkód,
– kserokopie dokumentów związanych z zdarzeniem (np. rachunki),
– ewentualne świadectwa lub opinie specjalistów.

3. Poczekaj na wizytę rzeczoznawcy

Po zgłoszeniu szkody ubezpieczyciel wyznaczy rzeczoznawcę, który zbada szkodę i sporządzi protokół szkody. Czas oczekiwania na wizytę rzeczoznawcy może się różnić i zależy od złożoności sprawy. Po wizycie rzeczoznawcy, powinna zostać dokonana wycena szkody.

4. Czekaj na decyzję ubezpieczyciela

Po zebraniu dokumentów, przeprowadzeniu oględzin i wycenie szkody, ubezpieczyciel sporządzi i przekaże klientowi decyzję w sprawie wypłaty odszkodowania. Może to być decyzja pozytywna lub negatywna. W przypadku decyzji negatywnej, klient ma prawo odwołać się od decyzji.

5. Wypłata odszkodowania

W przypadku decyzji pozytywnej ubezpieczyciel wypłaci należne odszkodowanie na rachunek klienta. Warto jednak pamiętać, że czas oczekiwania na wypłatę może się różnić w zależności od ubezpieczyciela oraz złożoności sprawy.

Zgłoszenie szkody w ubezpieczeniu majątkowym jest bardzo ważne dla uzyskania należnego odszkodowania. Dlatego ważne jest, aby zachować spokój, zebrać kompletną dokumentację i postępować zgodnie z wymaganiami ubezpieczyciela.