Wypadki na terenie publicznym to zjawisko, które może dotknąć każdego z nas. Często wynikają one z niedbalstwa lub zaniedbań ze strony uprawnionych do zarządzania danym obszarem. W takim przypadku poszkodowany ma prawo do dochodzenia odszkodowania za poniesione straty, które wyniknąć mogły z jego obrażeń lub uszkodzenia mienia. W tym artykule omówimy procedurę dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w wypadkach na terenie publicznym.

1. Zgłaszanie wypadku i zbieranie dowodów

W przypadku wypadku na terenie publicznym należy natychmiast poinformować odpowiednie służby, czyli policję lub straż miejską. Należy przede wszystkim zabezpieczyć miejsce zdarzenia i zebrać jak najwięcej informacji na temat przyczyny wypadku oraz sytuacji, która do niego doprowadziła. W ten sposób będzie można w przyszłości udowodnić winę osoby lub instytucji, która dopuściła się zaniedbania.

2. Kontakt z ubezpieczycielem lub odpowiednią instytucją

Każda osoba poszkodowana powinna skontaktować się z ubezpieczycielem lub osobą odpowiedzialną za dany obszar, np. zarządcą drogi. W przypadku wypadku na terenie publicznym najczęściej odpowiada za to miasto lub gmina. W tym celu należy przygotować dokumentację, udowadniającą związane z wypadkiem straty materialne oraz koszty związane z leczeniem lub rehabilitacją.

3. Przygotowanie pozwu

Jeśli ubezpieczyciel lub instytucja odpowiedzialna odmówiła wypłacenia odszkodowania lub zaproponowała niską kwotę, należy przygotować pozw do sądu cywilnego. W pozwie należy szczegółowo opisać całe zdarzenie oraz wskazać osobę, która jest za nie odpowiedzialna. Warto zwrócić uwagę na przepisy dotyczące przedawnienia, gdyż w przypadku wypadku na terenie publicznym jest ono krótsze niż w innych przypadkach.

4. Procedura sądowa

W przypadku dochodzenia roszczeń odszkodowawczych poprzez sąd cywilny, należy liczyć się z tym, że cały proces może potrwać dłuższy czas. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę, że strony nie muszą zawsze czekać na wyrok sądu, gdyż w przypadku poważnego zaniedbania ze strony osoby lub instytucji odpowiedzialnej można zwrócić się natychmiastowo do odpowiednich organów, jak np. inspekcja nadzoru budowlanego lub sanepid. Działania te mogą wpłynąć na pozytywny wynik dochodzenia odszkodowania.

5. Zakończenie sprawa

Sąd po rozpatrzeniu pozwu może przyznać odszkodowanie lub też oddalić go w całości lub w części. Warto jednak zaznaczyć, że osoba poszkodowana może również skorzystać z polubownych metod rozwiązania sporu, jak np. mediacja czy negocjacje. Rozsądne podejście i posiadanie wiedzy na temat całej procedury dochodzenia roszczeń odszkodowawczych może przyczynić się do pozytywnego rozwiązania sprawy.