Wypadki przy pracy są nieuniknione, dlatego każdy pracownik powinien znać swoje prawa i obowiązki w takiej sytuacji. Dlatego też, warto wiedzieć jakie prawa przysługują pracownikowi w przypadku wypadku przy pracy.

Prawo do odwołania się od decyzji zakładowej komisji ds. wypadków przy pracy

Pracownik, który doznał urazu w czasie wykonywania swoich obowiązków, ma prawo do odwołania się od decyzji zakładowej komisji ds. wypadków przy pracy. Należy jednak pamiętać, że odwołanie to musi zostać złożone w ciągu miesiąca od dnia otrzymania decyzji.

Prawo do odszkodowania i renty

W przypadku wypadku przy pracy, pracownik ma prawo do odszkodowania lub renty. Warto wiedzieć, że odszkodowanie lub renta zostaną wypłacone tylko wtedy, gdy wypadek został zarejestrowany w formie notatki służbowej lub protokołu.

Prawo do zwolnienia a czas chorobowego

Pracownik, który doznał urazu w pracy, ma prawo do zwolnienia lekarskiego. Należy jednak pamiętać, że pracownik jest zobowiązany do zgłoszenia choroby pracodawcy przed końcem dnia roboczego, w którym choroba wystąpiła.

Prawo do świadczeń zdrowotnych

Pracownik, który doznał urazu w pracy, ma prawo do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, które są potrzebne do jego całkowitego wyleczenia. W tym celu pracownik powinien skontaktować się ze swoim pracodawcą lub odpowiednią instytucją medyczną.

Prawo do zatrudnienia na innym stanowisku

W przypadku, kiedy pracownik nie może kontynuować pracy na dotychczasowym stanowisku ze względu na uraz wynikły z wypadku w pracy, pracodawca ma obowiązek zapewnić mu pracę na innym stanowisku. Jeśli w danym zakładzie pracy nie istnieją inne wolne stanowiska, pracodawca może zaproponować inną formę zatrudnienia mającą na celu zapewnienie źródła dochodu pracownikowi.

Pamiętajmy, że wypadki przy pracy są nieprzyjemną konsekwencją wykonywania obowiązków zawodowych. Dlatego też, każdy pracownik powinien wiedzieć, jakie prawa przysługują mu w przypadku wypadku. Dzięki temu, będzie miał pewność, że jego prawa zostaną respektowane, a on sam będzie otrzymał niezbędną pomoc i wsparcie.