Ubezpieczenie może okazać się niezbędne w sytuacji, gdy dojdzie do szkody, zdarzenia losowego czy wypadku. W takim przypadku warto wiedzieć jak zgłosić roszczenie ubezpieczeniowe. Postępowanie krok po kroku jest ważne, aby zminimalizować problemy i uprościć proces zgłaszania szkody. Poniżej przedstawiamy informacje na temat procedury zgłaszania roszczeń ubezpieczeniowych.

1. Zgłoszenie roszczenia

Pierwszym krokiem jest zgłoszenie roszczenia do firmy ubepiezpieczeniowej. Można to zrobić osobiście, telefonicznie, mailowo lub za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej. W tym zgłoszeniu powinniśmy podać wszystkie niezbędne informacje, w tym szczegóły dotyczące zdarzenia, dzień i godzinę, miejsce wydarzenia oraz zakres naszego ubezpieczenia.

2. Wizyta rzeczoznawcy

Następnie, zgodnie z polisą, do naszego zgłoszenia zostanie przypisany rzeczoznawca ubezpieczeniowy. W przypadku roszczenia szkodowego, rzeczoznawca zaprosi nas do wizyty, podczas której dokładnie obejrzy nasze naruszenie i oceni szkody. Jeśli korzystamy z ubezpieczenia medycznego, wówczas zostanie przypisany lekarz lub specjalista, który przeprowadzi nam badania, dzięki którym stwierdzić można szkody.

3. Umowa naprawy

Po zakończeniu wizyty rzeczoznawcy konieczne jest podpisanie umowy naprawy. W przypadku szkody samochodowej otrzymamy umowę naprawy, a w przypadku szkody osobistej umowę leczenia. W umowie znajdziemy informacje dotyczące zakresu naprawy lub leczenia, czasu ich trwania oraz kosztów naprawy, które pokrywa nasza polisa.

4. Rozliczenie i wypłata odszkodowania

Wszelkie koszty, które wynikają z leczenia lub naprawy szkód, zostaną rozliczone z ubezpieczycielem. Po dokonaniu wszystkich nezybędnych formalności, a po dostrzeżeniu przez nas wpłaty odszkodowania, otrzymamy pismo potwierdzające wysokość odszkodowania oraz dokładny sposób wypłaty.

5. Zakończenie procesu roszczenia

Po wypłacie odszkodowania proces roszczenia zostanie uznany za zakończony, a polisa będzie nadal ważna. Z pracy rzeczoznawcy wynika, że musimy jednak pamiętać, aby zadbać o to, żeby chronić się dalej przed szkodami lub wypadkami. To najlepiej zrobić poprzez posiadanie aktualnej polisy ubezpieczeniowej, która wypłaci odszkodowanie w przypadku roszczenia.

Zgodnie z powyższą procedurą zakład ubezpieczeń będzie w stanie zaproponować nam profesjonalne doradztwo oraz kompleksową pomoc w przypadku szkody. Dzięki stosowaniu się do powyższych wskazówek, zgłoszenie roszczenia stanie się prostsze i efektywniejsze.