UBEZPIECZENIA – CZYM SĄ I JAK DZIAŁAJĄ?

Ubezpieczenia są bardzo ważne w życiu każdej osoby, ponieważ pozwalają na zminimalizowanie ryzyka finansowego związanego z nieprzewidzianymi sytuacjami. Ubezpieczenie to umowa pomiędzy osobą, która kupuje polisę ubezpieczeniową (ubezpieczonym) a firmą ubezpieczeniową. Ubezpieczonym zapłaca określoną stawkę (składkę ubezpieczeniową) aby móc korzystać z ochrony ubezpieczeniowej na wypadek wystąpienia zdarzeń losowych.

1. UBEZPIECZENIA MIESZKANIOWE
Ubezpieczenia mieszkania są bardzo ważne dla osób, które posiadają własne mieszkanie lub dom. Polisa ubezpieczeniowa zapewnia ochronę przed szkodami powstałymi w wyniku pożaru, kradzieży, zalania, czy też innych zdarzeń losowych.

2. UBEZPIECZENIA SAMOCHODOWE
Druga najpopularniejsza forma ubezpieczenia to polisy samochodowe. Każdy właściciel pojazdu powinien posiadać taką polisę. Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe i zapewnia ochronę przed szkodami, jakie może wyrządzić kierowca innym uczestnikom ruchu drogowego. W Polsce istnieje również możliwość dobrowolnego zakupu polisy AC, która chroni przed szkodami na samochodzie.

3. UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE
Młodzi ludzie oraz osoby starsze coraz chętniej wyjeżdżają na wakacje, zarówno w kraju, jak i zagranicą. Dużo osób zapomina o tym, aby wykupić polisę turystyczną, która daje ochronę przed niespodziewanymi kosztami powstałymi na wczasach. Polisy turystyczne obejmują ochroną podczas podróży, wypoczynku, ale także odpowiadają za koszt wykupienia biletów czy rezerwacji noclegów.

4. UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE
Polisy na życie to rodzaj ubezpieczenia, który zapewnia wypłatę odszkodowania w przypadku sytuacji, kiedy umiera osoba ubezpieczona. Dzięki temu rodzajowi ubezpieczenie osoby, której uposażenie zależy od zdrowia, np. rodziny, mają mniejszy wpływ na tak trudną sytuację.

5. UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE
Ubezpieczenia zdrowotne są niezbędne, aby zapewnić sobie dostęp do specjalistycznej opieki medycznej. Istnieją dwie formy ubezpieczeń zdrowotnych: publiczne (finansowane z budżetu państwa) i prywatne. Ubezpieczenie prywatne pozwala na szybsze i łatwiejsze dostanie się do specjalisty, a także na pokrycie kosztów leków czy badań.

PODSUMOWANIE
Rodzajów ubezpieczeń jest wiele, a każde z nich chroni przed innymi ryzykami. Pamiętajmy, że inwestycja w polisę ubezpieczeniową to inwestycja w przyszłość, która pozwoli nam spać spokojnie, wiedząc, że w przypadku nieprzewidywalnych sytuacji będziemy mieli wsparcie finansowe.