W Polsce posiadanie ubezpieczenia jest obowiązkowe w niektórych sytuacjach, a w innych jest dobrowolne. Ważne jest jednak, aby wiedzieć, kiedy możemy ubiegać się o ochronę ubezpieczeniową.

1. Ubezpieczenie OC i AC
Każdy właściciel pojazdu mechanicznego musi posiadać ubezpieczenie OC, czyli obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Chroni ono przed kosztami wynikającymi z wyrządzenia szkody innemu użytkownikowi drogi. AC jest natomiast ubezpieczeniem dobrowolnym, które pozwala na otrzymanie odszkodowania w przypadku uszkodzenia lub kradzieży pojazdu.

2. Ubezpieczenie zdrowotne
W Polsce każdy jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym, które jest finansowane przez składki społeczne. Jednakże, jeśli chcemy skorzystać z usług medycznych poza Polską, lub otrzymać usługi w ramach prywatnej opieki zdrowotnej, musimy dokupić dodatkowe ubezpieczenie.

3. Ubezpieczenie mieszkania lub domu
Dobrowolne ubezpieczenie mieszkania lub domu chroni nas przed szkodami, takimi jak pożary, zalania czy kradzieże. Warto jednak pamiętać, że w przypadku niektórych zdarzeń, takich jak wojny czy ataki terrorystyczne, niektóre ubezpieczenia nie będą wypłacać odszkodowania.

4. Ubezpieczenie na życie
Ubezpieczenie na życie jest dobrowolne, ale bardzo popularne. Po śmierci osoby ubezpieczonej, świadczenie z ubezpieczenia wypłacane jest jej najbliższym.

5. Ubezpieczenie podróżne
Ubezpieczenie podróżne obejmuje nie tylko wakacyjne wyjazdy, ale również wyjazdy służbowe czy podróże po kraju. Chroni ono przed sytuacjami takimi jak choroba lub urazy podczas pobytu za granicą, utrata bagażu czy odwołanie lotu.

W Polsce ubezpieczenia mającym zapewnć ochronę przed nieszczęśliwymi wypadkami podlegają przepisom prawa, a ich zawieranie ma na celu minimalizowanie finansowych konsekwencji niekorzystnych wydarzeń. Dlatego warto zastanowić się nad posiadaniem wyżej wymienionych ochron ubezpieczeniowych, aby w razie potrzeby mieć pewność, że nasze koszty zostaną pokryte.