Odszkodowania za wypadki na chodnikach i ulicach: Jakie świadczenia przysługują poszkodowanym

Odpowiedzialność za wypadki

Wypadki na chodnikach i ulicach są bardzo częste i niestety bardzo groźne. W wielu miejscowościach Polski, wypadki te należą do jednych z najczęściej występujących. Zdarzenie takiego wypadku może zdarzyć się każdemu, niezależnie od wieku czy też wzrostu. Z tego powodu, warto wiedzieć, jaki rodzaj odszkodowań przysługuje nam w takim przypadku.

Aby móc korzystać z odszkodowań, trzeba ustalić kto jest odpowiedzialny za powstanie wypadku. W dużej mierze odpowiedzialność ta leży na kierowcach, którzy zlekceważyli przepisy ruchu drogowego. Odpowiedzialność za wypadki ponoszą także osoby, które nie zadeklarowały, że występują jakieś elementy, które mogą zagrażać bezpieczeństwu innych na drodze.

Rodzaje odszkodowań

Jeśli doszło już do wypadku, poszkodowany ma prawo do uzyskania kilku rodzajów odszkodowań.

Zadośćuczynienie – odszkodowanie pieniężne, wypłacane w celu uznania bólu fizycznego i emocjonalnego. Wysokość zadośćuczynienia uzależniona jest od powagi wypadku i wielkości szkody.

Odszkodowanie za koszty leczenia – odszkodowanie to ma na celu pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji. Wysokość odszkodowania uzależniona jest od potrzeb medycznych, ilości dokładnie wykonanych badań, konsultacji i leków.

Odszkodowanie za utracony dochód – odszkodowanie to przysługuje w przypadku, kiedy poszkodowany nie mógł pracować lub stale jest na zwolnieniu lekarskim. Wysokość odszkodowania uzależniona jest od zarobków poszkodowanego, ewentualnej niezdolności do pracy i czasu, przez który przysługiwało mu zwolnienie.

Odszkodowanie za uszkodzenia mienia – odszkodowanie to przysługuje w przypadku, kiedy poszkodowany miał uszkodzone mienie, takie jak np. rower.

Wniosek

Każdy poszkodowany ma prawo ubiegać się o odszkodowanie za wypadki na chodnikach i ulicach. Ważne jest, aby wiedzieć, jakie świadczenia przysługują nam w przypadku takiego wypadku oraz kto jest odpowiedzialny za jego powstanie. Pamiętajmy jednak, że proces uzyskania odszkodowania może być długotrwały i skomplikowany, dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalistów.