Prawa konsumenta: jakie przysługują uprawnienia w przypadku produktów wadliwych

Zakupiony produkt okazał się wadliwy? Co w takim przypadku robić? Konsument ma wiele praw i uprawnień, które chronią go przed stratami finansowymi oraz zagwarantują wymianę wadliwego towaru na nowy lub zwrot pieniędzy.

1. Prawo do rękojmi

Konsument, który zakupił wadliwy produkt, ma prawo do rękojmi, czyli wymiany na nowy lub zwrotu pieniędzy. Kupujący może zwrócić wadliwe towary do 2 lat od daty zakupu. Wyjątkiem są artykuły, których okres przydatności do spożycia jest krótszy niż 2 lata – tu czas na zgłoszenie wady jest skrócony.

2. Składanie reklamacji

Konsument musi zgłosić wadę sprzedawcy w ciągu 2 miesięcy od dnia jej stwierdzenia. Warto zrobić to jak najszybciej, ponieważ termin może wpłynąć na rękojmię. Reklamacja musi być złożona na piśmie, a sprzedawca ma 14 dni na jej rozpatrzenie.

3. Obowiązkowa gwarancja

Obowiązkowa gwarancja zawarta jest w podstawowym prawie konsumenta. Jest to darmowa ochrona przed wadami, która działa w przeciągu 2 lat od daty zakupu. W przypadku usterki, sprzedawca ma obowiązek usunąć ją bez ponoszenia kosztów dla klienta.

4. Wybór między wymianą a zwrotem pieniędzy

W przypadku wadliwego produktu, konsument ma prawo do wyboru – otrzymać zwrot pieniędzy lub wymienić towar na nowy. Sprzedawca nie może narzucać jednej z opcji, to klient decyduje, jakie rozwiązanie jest dla niego najlepsze.

5. Odszkodowanie i zadośćuczynienie

W przypadku poważnej szkody wywołanej wadliwym produktem, konsument może domagać się odszkodowania lub zadośćuczynienia od sprzedawcy lub producenta. Wysokość takiego odszkodowania zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj szkody, koszty naprawy oraz straty finansowe.

Podsumowanie

Konsument, który spotkał się z wadliwym produktem, nie powinien się martwić. Posiada on wiele praw i uprawnień, które mają na celu ochronę jego interesów i finansów. Ważne jest jednak, aby znać swoje prawa i korzystać z nich w sposób właściwy. Częstym błędem jest zbyt długi termin na zgłoszenie wady lub brak reklamacji na piśmie. Dlatego warto się z nimi zapoznać i w razie potrzeby skonsultować się z ekspertem prawa konsumenckiego.