Fachowcy za wypadek przy pracy uznają każde zdarzenie losowe powstałe w związku z wykonywaną pracą które przyniosło pracownikowi w skutkach jakąś szkodę fizyczną lub materialną a nawet śmierć. By być wypadkiem przy pracy zdarzenie takie powinno mieć charakter nagły. Najczęściej spotykaną formą zadośćuczynienia za poniesione szkody jest jednorazowe odszkodowanie po wypadku w pracy, oczywiście pod warunkiem że szkody jakich doznał pracownik mają charakter trwały lub długotrwały, uniemożliwiający podjęcie jakiejkolwiek pracy.

 

Za stały uszczerbek uznaje się wszystko, co od dnia wypadku spowodowało nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizmu poszkodowanego. Za długotrwały uszczerbek uznaje się taki, który trwa powyżej 6 miesięcy. To czy uszczerbek na zdrowiu poniesiony przez pracownika miał bezpośrednie powiązanie z wykonywaną pracą oraz jak bardzo jest poważny określa się dopiero po wszystkich badaniach, zakończonym leczeniu lub rehabilitacji poszkodowanego pracownika. O przyznaniu lub nie jednorazowego odszkodowania lub stałej renty po przedstawieniu pełnej dokumentacji decyduje ZUS ( w ciągu 14 dni od otrzymania orzeczenia od lekarza).