Rzecznik patentowy to ważny zawód zaufania społecznego. Podobnie jak adwokat czy radca prawny pomaga on chronić interesy swojego klienta. Dzięki swojemu wykształceniu (prawniczemu lub technicznemu) jest w stanie skutecznie walczyć o patent w sprawie znaku towarowego, wzoru przemysłowego, wynalazku czy nazwy.

Takie wykształcenie pozwala mu na udzielanie profesjonalnej pomocy w sprawach związanych z własnością przemysłową. Przeważnie są to sprawy dotyczące wynalazków, znaków towarowych, czy też wzorów przemysłowych.

Dlatego każdy rzecznik patentowy musi być jednocześnie specjalistą w zakresie prawa autorskiego i nieuczciwej konkurencji. Jego zadaniem jest reprezentowanie klienta w czasie postępowania przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej, Europejskim Urzędem do spraw Własności Intelektualnej (tutaj w zakresie znaków unijnych, a także wzorów wspólnotowych), a także we wszelkich postępowaniach sądowych.

Rzecznik kancelarii patentowej prowadzi ponadto wszelkie negocjacje z Urzędem, odpowiada na jakiekolwiek wątpliwości lub niedopowiedzenia. Przygotowuje także wszystkie niezbędne analizy, a przy tym sporządza opinie prawne, wycenia znaki towarowe. Niebywałym jest też to, że rzecznik patentowy pomaga nawet w odzyskaniu domen internetowych, przy czym zajmuje się również pozbawiania praw do korzystania z domeny przez osoby do tego nieuprawnione.

Zawód rzecznika patentowego to zawód zaufania publicznego – pełni rolę podobną do radcy prawnego czy adwokata. Dlatego musi być do tego odpowiednio przygotowany, co zapewni mu specjalny system kształcenia, który powinien przejść.

Do rzecznika zwracamy się w razie takich sytuacji jak te, które dotyczą wszelkich problemów ze znakiem towarowym lub patentem. Rzecznik pomaga w zastrzeganiu nazwy produktów, aby nikt inny nie używał jej w celach komercyjnych. Jego zadaniem jest też uzyskanie patentu na nazwę Twojej firmy. Będzie przydatny także w sprawach opatentowania wymyślonego przez Ciebie produktu (bo przecież nie chcesz, by ktokolwiek inny mógł go legalnie sprzedawać). Opatentować można także wizualną część produktu, krój lub nadruk ubrania czy projekt opakowania – po uzyskaniu patentu nikomu poza Tobą nie będzie wolno używać zastrzeżonych rzeczy. Jeżeli szukasz rzecznika patentowego wystarczy wpisać w wyszukiwarkę hasło “rzecznik patentowy Warszawa”.