Wypadki na budowie to niestety rzeczywistość, z którą muszą się zmagać pracownicy tego branżowego sektora. Wykonywanie ciężkich i niebezpiecznych prac naraża ich często na uszczerbki zdrowotne lub nawet życie. Dlatego tak ważne jest, aby pracownicy na budowie znali swoje prawa i wiedzieli, jakie wsparcie mogą otrzymać w przypadku wypadku.

Zgodnie z przepisami prawa, pracodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznych warunków pracy. Należy mu się zatem dbać o przestrzeganie norm bezpieczeństwa i regularnie szkolić pracowników w zakresie BHP. W przypadku jednak, gdy wypadki na budowie i tak się zdarzą, pracownik ma określone prawa, którymi warto się zainteresować, aby w przypadku nieszczęścia móc liczyć na ochronę prawną oraz wsparcie finansowe.

1. Przede wszystkim, należy poinformować o wypadku swojego bezpośredniego przełożonego i dysponenta budowy (właściciela inwestycji lub osobę, która prowadzi budowę). Warto również zażądać, aby wypadkowi przyjrzała się służba BHP. Po wypadku, pracownik nie powinien wykonywać żadnych prac, aż do udzielenia mu pomocy medycznej oraz otrzymania pozwolenia na powrót do pracy.

2. W przypadku nieszczęścia, pracownik może liczyć na odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od wypadków przy pracy. Warto pamiętać, że kwota otrzymanego odszkodowania zależy od stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz czasu, przez jaki pracownik będzie niezdolny do pracy. Jeśli pracownik na skutek wypadku zmarł, wówczas jego bliscy mogą otrzymać odszkodowanie za straty poniesione w związku ze śmiercią pracownika.

3. W przypadku kontuzji lub innego uszczerbku na zdrowiu, pracownik ma prawo do dalszych badań lekarskich oraz do rehabilitacji. Wszystkie koszty związane z tymi działaniami ponosi ubezpieczyciel.

4. Jeśli pracownik był zatrudniony na umowę o pracę, wówczas po powrocie do zdrowia ma prawo do pracy na tym samym stanowisku lub ewentualnie na innym, ale podobnym. W przeciwnym wypadku pracownik ma prawo do odszkodowania za utratę pracy.

5. Warto pamiętać, że w przypadku wypadku, pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego oraz dodatkowego zasiłku opiekuńczego (w przypadku gdy uzyskuje się prawo do zasiłku chorobowego, a pracownik musi się opiekować chorym dzieckiem).

Wypadki na budowie to nie tylko koszmar dla pracownika, ale również utrapienie dla pracodawcy. Warto zastosować najlepsze praktyki związane z bezpieczeństwem pracy, aby uniknąć takich nieszczęść, jednak też nie zapominać o tym, że pracownicy budowlani, którzy są ofiarą wypadku, mają swoje prawa i mogą liczyć na ochronę.