W ostatnich latach popularność pojazdów elektrycznych znacznie wzrosła. Wraz z ich rosnącą popularnością, niestety zwiększyła się liczba wypadków, w których brały udział pojazdy elektryczne. W takim przypadku, poszkodowanym przysługuje odszkodowanie od sprawcy wypadku. W dzisiejszym artykule omówimy szczegóły dotyczące odszkodowań za wypadki komunikacyjne z udziałem pojazdów elektrycznych.

1. Prawo jazdy a pojazdy elektryczne

Osoba, która chce się poruszać pojazdem elektrycznym, w zależności od kategorii pojazdu, może potrzebować odpowiedniego prawa jazdy. Osoby posiadające prawo jazdy kategorii B (samochody osobowe) mogą prowadzić pojazd elektryczny o masie do 3,5 tony, natomiast osoby posiadające prawo jazdy kategorii AM (moped) mogą prowadzić pojazd elektryczny o mocy do 4 kW.

2. Kto jest winny wypadku?

W przypadku wypadku komunikacyjnego z udziałem pojazdu elektrycznego, kwestią kluczową jest ustalenie winy sprawcy.

Jeśli w wypadku brał udział pieszy lub rowerzysta, zwykle to oni są uważani za bezpiecznego uczestnika ruchu drogowego, a więc jeśli doszło do kolizji, to winę zwykle ponosi kierujący pojazdem.

Jeśli poruszający się na skuterze elektrycznym naruszył jakieś przepisy ruchu drogowego (np. przekroczył dozwoloną prędkość), to w takiej sytuacji zwykle zalicza się mu winę.

3. Jakie odszkodowanie przysługuje poszkodowanemu?

W przypadku wypadku komunikacyjnego z udziałem pojazdu elektrycznego, poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie. W skład takiego odszkodowania wchodzą m.in.:

– koszty leczenia i rehabilitacji
– dojazdy do lekarza lub na rehabilitację
– utrata dochodu w związku z niezdolnością do pracy
– ból i cierpienie (tzw. zadośćuczynienie)

Poszkodowany może także ubiegać się o zadośćuczynienie za szkody emocjonalne, takie jak ból łamiącego się serca, trudności w funkcjonowaniu codziennym, czy naruszenie dóbr osobistych.

4. Jak zgłosić roszczenia?

Aby zgłosić roszczenia, należy skontaktować się ze swoim ubezpieczycielem lub bezpośrednio z ubezpieczycielem sprawcy wypadku. Najlepiej jest skontaktować się z prawnikiem, który pomoże wypełnić dokumenty i zrobić wszystko, aby proces był niezwykle prosty.

5. Podsumowanie

W przypadku wypadku komunikacyjnego z udziałem pojazdu elektrycznego, poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie. W skład takiego odszkodowania wchodzą koszty leczenia, utrata dochodu, ból i cierpienie oraz zadośćuczynienie. Aby zgłosić roszczenia, należy skontaktować się ze swoim ubezpieczycielem lub bezpośrednio z ubezpieczycielem sprawcy wypadku.